Den här min fasta punkt i den digitala världen. Detta är ett ständigt pågående arbete, en ständig beta, resan är målet. Här testar jag nya funktioner, bygger på, plockar bort.

Läs mer om vilka verktyg jag använder här.

Följ mig gärna på Linkedin:

Just nu lyssnar jag mest på: