Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret, både det militära och det civila försvaret, måste öka skyndsamt. Insikten om detta behöver genomsyra alla delar av samhället och vara den främsta drivkraften för utvecklingen av totalförsvarets samlade förmåga de kommande åren.

Det är av yttersta vikt att alla i Sverige bidrar till en god beredskap, vi som individer, myndigheter och privata företag.

Företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, är avgörande för att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig . För att stärka sin beredskap kan företagen minska sin sårbarhet genom att samverka med offentliga aktörer, ha en finansiell planering och genom att ha en kontinuitetshantering.

Genom att alla i Sverige är med och bidrar till en god beredskap, kan vi tillsammans skapa en tryggare och mer hållbar framtid.

Hur ska du som individ tänka?

Vid en allvarlig kris i samhället är det viktigt att vi som individer är förberedda. Samhällets hjälp kommer i första hand att gå till dem som behöver den mest, och det kan ta tid innan vardagen fungerar normalt igen. Därför är det klokt att planera för att klara sig själv under en viss period.

Myndigheterna gick 2018 ut med broschyren Om krisen eller kriget kommer, i den slår de fast att alla måste klara sig i minst 3 dygn utan hjälp från samhället. Det kan verka som ett bra första mål i din hemberedskap.

I Försvarsberedningens senaste rapport (december 2023) räknar man med att det vid en riktigt allvarlig kris kan ta upp till 3 månader för samhället att ställa om leveranskedjor och produktion.

Här hittar du mer infromation:
MSB – Råd till privatpersoner
Podd – I väntan på katastrofen

Hur ska du som företagare tänka?

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

För att stärka sin beredskap kan företagen minska sin sårbarhet genom att samverka med offentliga aktörer, ha en finansiell planering och genom att ha en kontinuitetshantering.

MSB har tagit fram riktlinjer för företag.