IT-säkerheten måste in i styrelserummen

IT-säkerheten måste in i styrelserummen

Idag, när i princip alla företag är i behov av digital transformation, är de flesta överens om vikten av att ha IT-kompetens i styrelsen för att kunna ta fram strategier för hur de kan utnyttja teknologi för att skapa konkurrensfördelar.

Men i denna tid av digital transformation är nu cyberkriminalitet den form av kriminell aktivitet som växer allra snabbast. Enligt en färsk undersökning från Accenture (källa: CNBC) var mer än hälften av alla småföretag med om ett dataintrång under senaste året. Endast 14% av småföretagen hade en förmåga att skydda sig. I snitt kostade varje intrång två miljoner kronor vilket gjorde att 60% av de drabbade företagen gick i konkurs inom ett halvår.

För att möta detta måste vi se till att höja den teknisk kompetensen i styrelser och på ledningsnivå i våra svenska företag. IT-säkerheten måste in i styrelserummen tillsammans med den digitala transformationen.

Spara dina hemligheter på ett säkert USB-minne

Spara dina hemligheter på ett säkert USB-minne

Om du inte vet vart du ska spara undan din riktigt känsliga information så tipsar jag här om hur du enkelt skapar ett krypterat USB-minne. Med krypterat menas här att informationen lagras i oläslig form på minnet och blir läsligt först efter att ett unikt lösenord angetts.

Med Windows 10 (den inbyggda funktionen BitLocker To Go finns som standard i alla versioner förutom Home) krypterar du enkelt dina hårddiskar, till exempel ett anslutet USB-minne.

I Windows 10 gör du så här:

 1. Anslut den enhet du vill kryptera.
 2. Högerklicka på Enheten i Utforskaren.
 3. Klicka på Aktivera BitLocker.
 4. Klicka i Lås upp enheten med hjälp av ett lösenord.
 5. Ange ett bra lösenord (hur skapar du ett bra lösenord) två gånger och klicka Nästa.
 6. Om du skulle glömma bort lösenordet kan du återställa det med hjälp av en återställningsnyckel, välj om du vill spara den till en fil eller skriva ut den.

Obs! Återställningsnyckeln är det enda sättet att komma åt din krypterade information om du skulle glömma bort lösenordet, så var noggrann med hur du sparar det

Så här skapar du ett bra lösenord

Så här skapar du ett bra lösenord

 • Skapa lösenord som består av minst 8 tecken och ska innehålla minst tre av följande: en siffra (0-9), en stor bokstav (A-Z), en liten bokstav(a-z) eller ett specialtecken.
 • Lösenord får inte innehålla mellanslag.
 • Lösenord får inte innehålla delar av ert namn eller kontonamn.
 • Lösenord får inte innehålla delar av företagsnamnet.

Att tänka på:

 • Använd gärna program för att generera och lagra dina (själv använder jag Lastpass).
 • Lösenord och användaridentitet är personliga uppgifter och får inte lämnas ut till någon annan.
 • Lösenord ska omgående bytas om misstanke finns att det har avslöjats.
 • Lagra inte lösenord fysiskt till exempel i pappersform eller digitalt i till exempel mobiltelefon.
 • Använd aldrig samma lösenord till externa system eller för privat bruk (till exempel Facebook och Gmail), som till företagets resurser.