Tillgång till bra innehåll är idag en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för alla som vill nå ut via digitala kanaler.

Idag räcker det inte att endast starta upp en Facebook-sida, ett Twitter-konto och en LinkedIn-sida och sedan kopiera sin traditionella marknadsföring och kommunikation in i den digitala miljön. I de digitala medierna krävs ett tidsödande arbete med att skapa relevant, trovärdigt och personligt innehåll.

Jag tar fram innehåll i form av text och bild. Min styrka ligger i min förmåga att sätta mig in i ny teknik, anpassa och sedan förklara den för olika målgrupper via olika medier.