Vi är nog många som haft en oroskänsla i magen efter den senaste tidens händelseutveckling i världen. […]