Det är tid för handling! Så inleds Försvarsberedningen senaste rapport Kraftsamling om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret.

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret, både det militära och det civila försvaret, måste öka skyndsamt. Insikten om detta behöver genomsyra alla delar av samhället och vara den främsta drivkraften för utvecklingen av totalförsvarets samlade förmåga de kommande åren.

Det är av yttersta vikt att alla företag i Sverige bidrar till en god beredskap. Företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, är avgörande för att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig . För att stärka sin beredskap kan företagen minska sin sårbarhet genom att samverka med offentliga aktörer, ha en finansiell planering och genom att ha en kontinuitetshantering.

Genom att alla företag i Sverige är med och bidrar till en god beredskap, kan vi tillsammans skapa en tryggare och mer hållbar framtid.

Mer information:
EIPCLOUD – Business Continuity
MSB –  Beredskap för företag (msb.se)
Försvarsberedningen – Rapport Kraftsamling (inriktning av totalförsvaret och utformning av det civila försvaret) [ Sammandrag |  Hela rapporten]

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *